Það er leikur að læra

Höfundur er Helena Sjörup Eiríksdóttir, nemandi í leikskólakennarafræðum við Háskólann á Akureyri

Áhugi minn á leikskólakennarastarfinu kviknaði þegar ég var barn, mér þótti gaman að vera í kringum börn og gekk vel að passa börn annarra. Þegar ég gekk fram hjá leikskólanum á leið heim úr skóla fannst mér alltaf svo mikið líf og fjör þar. Ég var hins vegar ekkert búin að ákveða hvað ég ætlaði að verða þegar ég yrði stór, framhaldsskólalífið kveikti ekki neinn sérstakan áhuga hjá mér og ég fann mig illa þar og ákvað að fara sem au-pair til Danmerkur.

Eftir heimkomu fór ég aftur í skóla og ekki leið á löngu þar til ég var farin að vinna í leikskóla. Þar fann ég fljótt að ég var á réttri hillu. Ég fann að ég náði vel til barnanna og mér gekk vel að ráða við þau verkefni sem mér voru falin. Samstarfsfólk mitt leiðbeindi mér og sá hvað í mér bjó og hvatti mig til þess að sækja mér menntun og efla sjálfa mig sem kennara. Það má því segja að sjálfstraust mitt í starfi hafi aukist við áhuga þeirra kennara sem ég starfaði með og að sjá þær vinna faglegt og flott starf kveikti skólaáhugann á ný. Ég hóf því ferlið að læra leikskólaliðann í Borgarholtsskóla þar sem ég var ekki komin með nægilegar margar einingar upp í fullgilt stúdentspróf. Þar fann ég mig, áfangarnir spennandi, námsefnið heillandi og ég var staðráðin í því að nú væri ég komin á rétta hillu í lífinu. Eftir útskrift sótti ég um inngöngu í Háskólann á Akureyri og hóf blessunarlega þetta frábæra og skemmtilega nám haustið eftir.

Námið í Háskólanum á Akureyri hefur reynst mér vel og hefur gert mig að öflugri og betri kennara. Sýn mín á kennsluhætti og starfið hefur breyst með náminu þar sem þekking og fagmennska mín hefur aukist. Námið er fjölbreytt og hefur undirbúið mig vel fyrir störf á vettvangi. Ég tel sérstaklega að störf á vettvangi undir leiðsögn reynds kennara skipti sköpum. Í kennaranáminu í HA er lögð rík áhersla á fjölbreytt vettvangsnám og æfingakennslu, þar sem við förum sjaldan og helst aldrei aftur í sömu skólana. Það er gert til þess að við kynnumst eins fjölbreyttum og ólíkum stefnum og starfi og hægt er. Fyrirkomulag og uppsetning vettvangsnáms og æfingakennslu í HA hefur verið gríðarlega mikill lærdómur fyrir mig, ég hef séð margt og kynnst ólíkum stefnum þar sem ég hef farið í vettvangsnám og æfingakennslu á fjórum ólíkum leikskólum víðs vegar á landinu. Ég hef verið í leikskóla sem er með lágt hlutfall af faglærðum leikskólakennurum en einnig þar sem stór hluti starfsfólks er faglært starfsfólk. Ég hef því séð og upplifað muninn sem verður á starfinu eftir fjölda fagfólks.

Í kennaranáminu í HA er lögð rík áhersla á fjölbreytt vettvangsnám og æfingakennslu, þar sem við förum sjaldan og helst aldrei aftur í sömu skólana.

Leikskólinn er fyrsta skólastigið, það leggur grunninn. Námið og sú reynsla sem börn fá þar getur haft varanleg áhrif á bæði lífsgæði og námsframvindu þeirra til frambúðar. Það er því afar mikilvægt að efla og hugsa um innviði og uppbyggingu leikskólanna. Við getum ekki sett allt of mörg börn í sama rýmið, við þurfum að huga að plássi fyrir hvert barn til þess að þau geti unað sér í leik og starfi. Þá þarf að huga að hljóðvist og góðri starfsaðstöðu fyrir kennara. Það þarf aukið fjármagn til þess að við getum haldið áfram að hugsa um yngstu kynslóðirnar hverju sinni. Námsumhverfið þarf að vera boðlegt fyrir bæði börn og kennara.

Ein stærsta áskorun okkar í dag er hve fáir faglærðir starfsmenn starfa innan leikskólans. Fyrir einhverja er það kannski ekki stórmál og hugsa með sér: „Getur ekki hver sem er unnið í leikskóla og er ekki frábært að einhver vilji taka það að sér?“ Þetta er vandamál sem þarf að bregðast við. Akureyri er það sveitarfélag sem stendur einna best hvað varðar fagmenntaða starfsmenn innan veggja leikskólanna og það er magnað að upplifa og sjá hversu miklu máli það skiptir í raun og veru. Það eru ekki bara þrír til fjórir starfsmenn í húsinu sem hafa réttindi til þess að taka EFI, TRASA eða gera HLJÓM-2.

Þegar skortur er á fagmenntuðu starfsfólki innan veggja skólans, glatast ýmislegt og mikilvægar kennsluaðferðir gleymast og jafnvel týnast. Það eru ekki allir sem kunna að greina og hafa vitneskju til að takast á við hin ólíku mál sem upp koma í daglegu amstri. Þar sem lítið er um fagfólk, eykst álagið á þeim fáu faglærðu sem eru til staðar. Ég þekki af eigin reynslu að aðeins deildarstjóri sé faglærður en allir aðrir ófaglærðir. Við þær aðstæður þarf deildarstjórinn að nýta sinn undirbúning til að vinna að málefnum sem tengjast öllum barnahópnum. Allt annað er uppi á teningnum í leikskóla sem er vel mannaður af fagfólki og allir starfsmennirnir geta skipt með sér undirbúningi og öðrum verkum. Undirbúningstími er mjög mikilvægur og það er ekkert í öllum leikskólum sem fólk er að fá hann, meðal annars vegna manneklu. Það er mikilvægt að undirbúningstímar séu heilagir og að fólk geti gengið að þeim í leikskóla eins og er innan grunnskólans.

Undirmönnun er stórt vandamál í leikskólum. Ég tel mikilvægt að leikskólar hafi meira svigrúm til þess að ráða fleira afleysingafólk og ef það er ekki hægt þarf að borga fyrir álagið sem fylgir undirmönnun. Ég hef heyrt að í grunnskólum fái kennarar val um að taka að sér forfallakennslu og fá greitt fyrir hana, ekki er þetta svona hjá okkur í leikskólanum. Það má því með sanni segja að það þarf að gera stórsókn þegar kemur að leikskólamálum, bæði þegar kemur að vinnuaðstæðum og faglegu starfi.

Það er mikilvægt að undirbúningstímar séu heilagir og að fólk geti gengið að þeim í leikskóla eins og er innan grunnskólans.

Mér þykir frábært að stjórnvöld boði til stórsóknar í menntamálum og að lögð sé áhersla á nýliðun og fjölgun kennaranema. Sérstaklega tek ég því fagnandi að starfsnáminu sé ætlað að undirbúa nemendur frekar undir störf á vettvangi, sem ég tel sérstaklega mikilvægt. Það er þó margt sem þarf að velta fyrir sér í tengslum við þessa leið.

 • Af hverju er svona mikill munur á því að vera læra að verða leikskólakennari og grunnskólakennari? Leikskólakennaranemi þarf að vera fleiri vikur á vettvangi, fær ekki sömu frí og nemi í grunnskóla (vetrarfrí, jól og páskar). Við erum ráðin í eitt skólaár og fáum fyrir það sömu ECTS einingarnar. Ég er ekkert síðri kennari heldur en stúlkan sem hefur setið mér við hlið í námskeiðum síðastliðin fjögur ár, þótt hún sé að læra að verða grunnskólakennari.
 • Einnig þykir mér sérkennilegt að dæmi séu um það að starfsnemar í grunnskólum gegni stöðu umsjónarkennara. Mér finnst ekki vera í boði að vera nemi með mannaforráð. Ábyrgðin sem því fylgir, ætti ekki að vera lögð á herðar nema sem á samkvæmt markmiðum starfsnámsins að fá leiðsögn og undirbúning undir kennarastarfið. Meginmarkmið og tilgangur námsins á að vera sá að efla stöðu nemans og undirbúa hann undir störf á vettvangi þegar að því kemur. Sé hann vel undirbúinn dregur það vonandi úr brotthvarfi nýliða. Það má því velta því upp hver raunverulegur tilgangur starfsnámsins sé? Eru það markmiðin sem ég hef nefnt eða er verið að bjarga kennaraskorti í ákveðnum sveitarfélögum?

En út í aðra sálma. Ég tel að við getum gert mun betur þegar kemur að viðhorfi gagnvart ófaglærðum sem eru fjölmargir bæði flottir og góðir starfsmenn í leikskólum landsins. Það er faglærðra og stjórnenda að hvetja þá áfram í nám til að efla þá enn frekar. Hér tala ég af reynslunni. En það er ekki einungis leikskólinn sjálfur og starfsfólk hans sem getur haft skapandi áhrif í þeim málum heldur eru það sveitarfélögin sem þurfa að grípa boltann og ýta á eftir. Tökum dæmi. Margir kennaranemar eru starfandi og fá frí í vinnunni til að geta mætt í námslotur sem eru mikilvægur þáttur í náminu. Þar lærum við hluti sem ekki er hægt að læra í gegnum bók eða tölvuna – heldur þurfum að vera í rauntíma. Það getur t.d. haft mikil áhrif að fá greidd laun í lotum sem eru fjórir til átta dagar á hverju skólamisseri. Ekkert rosalegur peningur í stóra samhenginu fyrir sveitarfélagið en skiptir sköpum fyrir náms-/starfsmanninn sem er að reka heimili og á kannski ekki maka til að aðstoða sig við útgjöldin.

Það sem mér finnst skemmtilegast við leikskólakennarastarfið er að engir tveir dagar eru eins, ég sem kennari hef áhrif á mótun starfsins og þar af leiðandi á nám barnanna. Ég sé mig í mikilvægu starfi, sem skiptir máli í lífi barna og það má því segja að það munar um mig og mína menntun. Börnin fullvissa mig á hverjum degi um hversu mikilvæg ég er og hversu mikið ég get kennt þeim með því að vera til staðar, hlusta og leiðbeina þeim. Það er ÉG sem leikskólakennari sem er að hafa áhrif á nám og líf þeirra barna sem ég vinn með. Ég er að kenna félagsleg samskipti, gagnrýna hugsun, skilning og virðingu fyrir náunganum, allt í gegnum leik í þeim tilgangi að gera börnin að virkum þátttakendum í samfélaginu. ÉG get því sagt það með vissu að ég er MIKILVÆG.

Ég sé mig í mikilvægu starfi, sem skiptir máli í lífi barna og það má því segja að það munar um mig og mína menntun.

Þrátt fyrir að vilja vera jákvæð og bjartsýn og benda á góða hluti sem verið er að ráðast í er staðreyndin sú að starfsaðstæður þarf að bæta og launin þurfa að hækka. Á meðan launin eru eins og raun ber vitni, verður einungis erfiðara og erfiðara að fá ungt fólk til þess að vilja mennta sig sem kennara. AÐ LOKUM: Það er kominn tími til að samfélagið geri sér grein fyrir því að leikskólinn er raunverulega fyrsta skólastigið sem leggur grunninn að öllu því sem koma skal. Ef ekki verður hugsað um það að halda fagfólkinu í leikskólanum þá gætum við staðið frammi fyrir því að leikskólinn, fyrsta skólastigið, breytist í geymslu.

Greinin birtist upphaflega í Skólavörðunni.

9305 replies
 1. epicwin ios
  epicwin ios says:

  Attractive section of content. I just stumbled upon your website and
  in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts.
  Anyway I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently
  quickly.

  Also visit my web-site … epicwin ios

  Svara
 2. https://918kiss-m.com/lpe88
  https://918kiss-m.com/lpe88 says:

  Excellent blog! Do you have any tips for aspiring writers?
  I’m planning to start my own blog soon but I’m a
  little lost on everything. Would you advise starting with a
  free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally overwhelmed ..
  Any ideas? Many thanks!

  Also visit my website lpe88 download ios (https://918kiss-m.com/lpe88)

  Svara
 3. gema king855
  gema king855 says:

  Nice post. I used to be checking continuously this weblog and I am impressed!
  Extremely helpful info specially the final section :
  ) I handle such information much. I used to be looking for this certain info for a long
  time. Thanks and best of luck.

  my webpage gema king855

  Svara
 4. 918kaya
  918kaya says:

  Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues.

  When I look at your blog in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
  it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, very good blog!

  Take a look at my web site … 918kaya

  Svara
 5. 3win8 vip
  3win8 vip says:

  This is really interesting, You are a very skilled blogger.

  I’ve joined your rss feed and look forward to seeking
  more of your magnificent post. Also, I’ve shared your
  web site in my social networks!

  Review my web site 3win8 vip

  Svara
 6. rollex11apk
  rollex11apk says:

  Woah! I’m really loving the template/theme of this site. It’s
  simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that
  „perfect balance“ between user friendliness and visual appearance.
  I must say that you’ve done a excellent job with
  this. Also, the blog loads super quick for me on Internet
  explorer. Superb Blog!

  Feel free to surf to my web blog :: rollex11apk

  Svara
 7. 918Kiss-m.com
  918Kiss-m.com says:

  Have you ever thought about including a little bit more than just
  your articles? I mean, what you say is fundamental and all.
  Nevertheless think about if you added some great visuals
  or video clips to give your posts more, „pop“!
  Your content is excellent but with pics and clips, this blog could definitely be one of the very best in its field.
  Terrific blog!

  Here is my webpage: aaa1188 download pc (918Kiss-m.com)

  Svara
 8. hengheng2 sky1388
  hengheng2 sky1388 says:

  I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article
  like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you
  did, the web will be much more useful than ever before.

  Also visit my webpage … hengheng2 sky1388

  Svara
 9. apl sky777
  apl sky777 says:

  Definitely believe that which you said. Your favorite reason appeared
  to be on the internet the easiest thing
  to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they just do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect ,
  people can take a signal. Will probably be back
  to get more. Thanks

  Also visit my web page apl sky777

  Svara
 10. 1 greatwall99
  1 greatwall99 says:

  Thank you for every other great article. The place else may
  just anybody get that type of info in such a perfect method of writing?
  I have a presentation next week, and I am at the
  search for such info.

  Feel free to surf to my web site … 1 greatwall99

  Svara
 11. 918kiss-m.com
  918kiss-m.com says:

  First of all I would like to say terrific blog!
  I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind.
  I was interested to know how you center yourself and clear your
  head before writing. I’ve had a difficult time clearing my mind in getting my thoughts out.
  I truly do take pleasure in writing but it
  just seems like the first 10 to 15 minutes are generally
  lost just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips?
  Many thanks!

  Stop by my web page; download game club suncity (918kiss-m.com)

  Svara
 12. 918kiss-m.com
  918kiss-m.com says:

  hi!,I love your writing very much! percentage we keep up a correspondence extra about your post on AOL?

  I require an expert in this space to unravel my problem.
  May be that’s you! Taking a look forward to peer you.

  Take a look at my page; 918kiss 2apk download (918kiss-m.com)

  Svara
 13. jual rumah jakarta
  jual rumah jakarta says:

  Ꮤhhat i do nnot realizе is in reality how you are not
  really much more neatly-liked than yοu maʏ bbe now.
  You’re so intelⅼigent. You know therefore significantly whenn
  it comes to this matter, produced me in my view believe it from so many varіed angleѕ.
  Itѕ like women and men don’t seem to be fascinated unless it is
  one thing to accomplish with Girl gaga! Your own stuffs exceⅼlent.
  All the time handle it up!

  Svara
 14. Cathryn
  Cathryn says:

  I’ve been browsing on-line greater than three hours lately, yet I never discovered any fascinating article like yours.
  It’s lovely price sufficient for me. Personally, if all webmasters and bloggers made just right
  content as you probably did, the web might be a lot more useful
  than ever before.

  Svara
 15. Situs joker slot Online
  Situs joker slot Online says:

  Saya akan segera ambil rss Anda karena saya tidak bisa

  Saya telah berselancar on-line lebih dari tiga
  jam akhir-akhir ini, tapi Saya tidak pernah menemukan
  artikel menarik seperti milik Anda. It is nice worth
  enough untuk saya. Dalam pandangan saya, jika semua pemilik situs dan blogger membuat tepat
  materi konten seperti yang Anda lakukan , internet akan lebih
  membantu dari sebelumnya.

  Here is my web page – Situs joker slot Online

  Svara
 16. Ramiro
  Ramiro says:

  Hey! Someone in my Myspace group shared this site with us so I
  came to give it a look. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my
  followers! Excellent blog and outstanding design.

  Svara
 17. Katharina
  Katharina says:

  What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively helpful and it has aided me out loads.
  I am hoping to contribute & assist different customers like its
  helped me. Good job.

  Svara
 18. link maxbet alternatif
  link maxbet alternatif says:

  I’m гeally enjoyying the ⅾеsign and layout off your ѕite.

  It’s a very easy ᧐n the eyes which makes it much morе pleasant foor me to
  come here and visit more often. Ꭰid you hire out a designer to create
  your theme? Excellent work!

  Svara
 19. joker123 slot
  joker123 slot says:

  Ꭲhіs is very interesting, You’re a very skilled blogger.
  I’ve јoined your rss feed and looқ forward to seeking more of your excellent post.
  Also, I hɑve shafed your site in my social networҝs!

  Svara
 20. klik disini
  klik disini says:

  Haᴠe you ever considered publishing an ebook oг ɡuest authoring onn othedr websitеs?
  I have a blog cеntered on the same ideas you dscuss and would rеalⅼy
  like to have you share some stories/information. I know my
  audience would enjoy your work. If you’re even remootely intеrested, feel free to send me an e-mail.

  Svara
 21. Alda
  Alda says:

  hello!,I really like your writing very a lot! share we keep
  in touch more about your post on AOL? I require an expert on this area to solve my problem.
  Maybe that’s you! Having a look ahead to peer you.

  Svara
 22. pragmatic Slot
  pragmatic Slot says:

  Αhaa, its pleasant converѕation on the topic of this
  paragrаph att this place at this ԝeb site, I havе reead all that, ѕo
  at this time me also commenting here.

  Svara
 23. Mazie
  Mazie says:

  I am sure this paragraph has touched all the internet people, its
  really really pleasant piece of writing on building up new web site.

  Also visit my webpage … Mazie

  Svara
 24. Joker1 23
  Joker1 23 says:

  Saya akan segera pegang rss Anda karena saya
  tidak bisa
  Wow, artikel ini rewel, adik perempuan saya sedang menganalisis hal-hal seperti
  , jadi saya akan beri tahu dia.

  my web site Joker1 23

  Svara
 25. Joker123 kings128
  Joker123 kings128 says:

  Saya akan segera pegang rss Anda karena saya tidak bisa

  Ini adalah waktu sempurna untuk membuat beberapa rencana untuk masa depan dan sekarang waktu
  untuk bahagia. Saya baca pasang ini dan jika saya
  bisa saya ingin merekomendasikan Anda sedikit menarik perhatian
  masalah atau saran . Mungkin Anda bisa menulis artikel berikutnya mengenai artikel
  ini. Saya ingin mempelajari lebih lagi masalah kira-kira itu!

  Review my site :: Joker123 kings128

  Svara
 26. charlie brown i got a rock meaning
  charlie brown i got a rock meaning says:

  You аctually make іt appеsr so eаsy with your ppresentation bbut I fіnd this matter to be actually one
  thing which I fеel I might by no means understand.
  It seems too compⅼicate and very wide fߋor me.
  I’m havkng a lοok aheaԁ to yoսr subsequent post, I will attempt to get the dangle of it!

  Svara
 27. download pkv games
  download pkv games says:

  Ι used to be rеcommended this blog by means of my cousin. I am not sure whethеr this
  submit is written throᥙgh him as nob᧐dy еlse understand such targeted aapproximately
  myy problem. You are wonderfuⅼ! Tһank ʏou!

  Svara
 28. my-idea.net
  my-idea.net says:

  Thank you a bᥙnch for sharing this with all of us you
  really геcognise what you’re talking about! Bookmarked.
  Ꮶindly also ⅽonsult with mу web site =).
  We ⅽɑnn have a hʏperlink alternate arrangement
  among us

  Svara
 29. Online Powerball
  Online Powerball says:

  magnificent submit, very informative. I ponder why the opposite specialists of this sector do not understand this.
  You should continue your writing. I am sure, you’ve
  a huge readers’ base already!

  Svara
 30. blog saham idx
  blog saham idx says:

  Hi! I could have sworn I’ve been to this website before but
  after browsing through a few of the posts I realized it’s new to me.
  Anyhow, I’m certainly pleased I came across it and I’ll
  be bookmarking it and checking back often!

  Svara
 31. family guy charlie brown i got a rock
  family guy charlie brown i got a rock says:

  Greetings, I bеlieve your blog coսld pоssibⅼy be having web brоwser compatiƄility issues.
  When I take a look at your webѕite іn Safari, it ⅼooks ffine hоweᴠer, if opening
  in IE, it has some overlɑpping issues. I јust wanted to give youu
  a quick һeаds up! Apart from that, excellent websіte!

  Svara
 32. Randall
  Randall says:

  Hey there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no data backup.
  Do you have any methods to stop hackers?

  Svara
 33. https://clinpharm.vn
  https://clinpharm.vn says:

  Dο you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and
  I waas curious about your situation; many of us have created some nice
  practicеs and we are looking to trаde solutions with other folks, please shoot me an e-mail if
  interested.

  Svara
 34. agen slot
  agen slot says:

  Hi, i feѕⅼ that i saw you visited my weblog thus i came
  to return the choose?.I’m attempting to to find iѕsues to improve my site!I guess its gooԀ enouցһ to make use of a few of your ideas!!

  Svara
 35. kunjungi situs ini
  kunjungi situs ini says:

  That is realⅼy fascinating, You’re a vеry skilled
  bⅼoggеr. I have joineed yoսr feed and sit up forr seeking
  extra off yⲟur magnificent pοst. Additionally, I’ve shared your website in my social networks

  Svara
 36. Judi Poker
  Judi Poker says:

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to far added agreeable from you!
  However, how could we communicate?

  Svara
 37. 토토사이트
  토토사이트 says:

  Betting can be of many forms, with every type requiring its own legal arrangement.
  In Nevada, for instance, there is what’s known as a“lawsuit“ A suit
  is an agreement or a contract involving a individual placing a wager
  and the individual or group putting the money at stake.
  In some states, a“gaming accounts“ is made in which money deposited into the account is kept by means of a bookmaker and
  isn’t available to gamers; others allow online gambling but do not permit offline gambling.
  In the end, there are“rollover“ transactions where the money
  in a participant’s account is removed before it is used.
  This manner, the term gaming covers a wide selection of trades and may refer to all of these, as
  each has its own set of conditions under which it can take place.

  Svara
 38. BurgerKing.com
  BurgerKing.com says:

  I am really inspired along with your writing skills and also with the layout on your blog.
  Is this a paid theme or did you modify it
  yourself? Anyway stay up the excellent high quality writing, it’s rare to peer a nice blog like this one nowadays..

  Svara
 39. 온라인바둑이
  온라인바둑이 says:

  Betting can be of many forms, with each type requiring its legal
  arrangement. In Nevada, for instance, there is what’s known as a“lawsuit“ A
  lawsuit is an agreement or a contract involving a individual placing a wager and the individual or
  group placing the cash at stake. In some states, a“betting account“ is made in which
  cash deposited into the account is kept by means
  of a bookmaker and is not available to players; others
  allow online gambling but do not permit offline gambling. In the end,
  there are“rollover“ transactions where the money in a player’s account is removed before it is used.
  In this way, the term gambling covers a vast selection of
  transactions and can refer to all of these, as each has its own set of circumstances under which it can occur.

  Svara
 40. agen judi bola
  agen judi bola says:

  What i d᧐n’t underѕtood is if truth be tօld how yoᥙ’re not actually
  a lot more weⅼl-liked than you may be rjght now.

  You’re so іntelligent. You know therefore consideraƄⅼy relatying to this topic, produced me personalⅼу imagine it from a ⅼot of numerous angles.
  Its liкe men and women don’t seem to be fascinzted except it’ѕ something to do with Girl gaga!
  Your individual stuffs great. All the timе һandle itt up!

  Svara
 41. selengkapnya disini
  selengkapnya disini says:

  Thanks on yoᥙyr marvеⅼous posting! I genuinely enjoyed reading
  it, you’re a great author. Ӏ will bе sure to bookmark yoᥙr
  blog andd wilol comе bak inn tһee foreseeɑble future. I want to encoսrage thɑt you continue yoᥙr great work, hаve
  a nice afternoon!

  Svara
 42. m2C dawn chandelier
  m2C dawn chandelier says:

  It’s the best time to make some plans for the long run and it is time to be happy.
  I’ve learn this submit and if I may I wish to recommend you
  few attention-grabbing things or suggestions. Perhaps you could write next
  articles regarding this article. I wish to read even more things approximately it!

  Svara
 43. modern Modo Chandelier 10 globe
  modern Modo Chandelier 10 globe says:

  I am no longer sure the place you are getting your
  information, but great topic. I needs to spend some time finding out more or figuring out more.
  Thanks for wonderful information I used to
  be searching for this info for my mission.

  Svara
 44. Jorge
  Jorge says:

  I know this web site offers quality depending content
  and extra information, is there any other website which offers such data in quality?

  Svara
 45. 먹튀검증
  먹튀검증 says:

  Betting can be of many forms, with each type requiring its own legal
  arrangement. In Nevada, for instance, there is what’s called a“suit.“ A suit is an agreement or a contract involving a individual placing
  a bet and the individual or group putting the money at stake.
  In some countries, a“betting account“ is created in which cash deposited into the account is retained by a bookmaker and is not accessible
  to players; others let online gambling but do not allow offline gambling.
  In the end, there are“rollover“ trades in which the money in a
  participant’s account is removed before it is used. In this manner, the term gambling covers a
  wide selection of transactions and may refer to all of these, as
  each has its own set of conditions under which it can occur.

  Svara
 46. sites.google.com
  sites.google.com says:

  Magnificent beat ! I wish to apprentice while
  you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site?
  The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast
  provided bright clear idea

  Svara
 47. led floor lamp sunset
  led floor lamp sunset says:

  Thank you a lot for sharing this with all people you
  really realize what you’re speaking about! Bookmarked.
  Kindly additionally talk over with my site =). We could have a link
  trade agreement between us

  Svara
 48. sites.google.com
  sites.google.com says:

  Do you mind if I quote a couple of your posts as long as
  I provide credit and sources back to your website?

  My blog is in the exact same niche as yours and my visitors would
  certainly benefit from a lot of the information you provide here.
  Please let me know if this okay with you. Many thanks!

  Svara
 49. Lindsey
  Lindsey says:

  Betting can be of several types, with every type requiring its legal
  structure. In Nevada, for instance, there is what is known as a“lawsuit“ A suit is an agreement or a contract between a person placing a
  wager and the individual or group putting the money at stake.

  In certain states, a“betting account“ is created in which money deposited into the account
  is kept by a bookmaker and isn’t available to gamers;
  others let online gambling but don’t permit offline gambling.
  Finally, there are“rollover“ transactions in which the cash in a player’s account
  is withdrawn before it is used. In this manner, the expression gambling covers a wide selection of trades and may refer to all of
  these, as each has its own set of circumstances under which it may occur.

  Svara
 50. Sanora
  Sanora says:

  Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have truly enjoyed browsing your blog
  posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

  Svara
 51. lampada tripa
  lampada tripa says:

  Thanks for any other excellent post. The place else may just anybody get that type
  of information in such a perfect manner of
  writing? I have a presentation next week, and I’m on the look for such
  information.

  Svara
 52. flinders lampe gras
  flinders lampe gras says:

  Having read this I thought it was rather informative.
  I appreciate you finding the time and energy to put this content
  together. I once again find myself personally spending way too much
  time both reading and commenting. But so what,
  it was still worth it!

  Svara
 53. Johnny
  Johnny says:

  Hey there, You have done a great job. I’ll definitely digg it and personally suggest to my friends.
  I am sure they will be benefited from this site.

  Svara
 54. Ahmad
  Ahmad says:

  It’s not my first time to pay a quick visit this
  website, i am visiting this site dailly and get good facts from here everyday.

  Svara
 55. https://sites.google.com
  https://sites.google.com says:

  Hello There. I found your blog the use of msn. This is an extremely well written article.
  I’ll be sure to bookmark it and come back to learn extra of your helpful info.
  Thanks for the post. I’ll definitely comeback.

  Svara
 56. serge mouille Plafonnier
  serge mouille Plafonnier says:

  Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of
  spam responses? If so how do you stop it, any plugin or anything
  you can recommend? I get so much lately it’s driving me
  mad so any support is very much appreciated.

  Svara
 57. Lesley
  Lesley says:

  I wanted to thank you for this wonderful read!!
  I definitely enjoyed every little bit of it. I have got you bookmarked to look at
  new stuff you post…

  Svara
 58. flowerpot lamp orange
  flowerpot lamp orange says:

  This design is steller! You certainly know
  how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!)
  Excellent job. I really enjoyed what you had to say,
  and more than that, how you presented it. Too cool!

  Svara
 59. lampe gras brasil
  lampe gras brasil says:

  Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous
  to and you’re just extremely fantastic. I actually like what you’ve
  acquired here, really like what you’re stating and the way
  in which you say it. You make it enjoyable and you still take
  care of to keep it smart. I cant wait to
  read much more from you. This is really a wonderful website.

  Svara
 60. replica flower pot
  replica flower pot says:

  First of all I would like to say great blog! I had a quick question that I’d like to ask if you do not mind.
  I was curious to know how you center yourself and clear your mind prior to
  writing. I’ve had difficulty clearing my thoughts in getting my ideas out there.
  I truly do take pleasure in writing however it just seems like
  the first 10 to 15 minutes are wasted just trying to figure out how to begin. Any
  recommendations or tips? Cheers!

  Svara
 61. slot joker123
  slot joker123 says:

  Hi are using WordPress for your site platform? I’m new to the
  blog world but I’m trying to get started and create my
  own. Do you need any html coding expertise to make your own blog?

  Any help would be greatly appreciated!

  Svara
 62. judi slot8888
  judi slot8888 says:

  Great goods from you, man. I have take note
  your stuff prior to and you are just too great. I actually like what
  you have got right here, really like what you are stating and the way in which during
  which you are saying it. You make it entertaining and you still
  take care of to keep it wise. I can not wait to
  read much more from you. This is actually a tremendous
  web site.

  Svara
 63. judi slot8888
  judi slot8888 says:

  Somebody essentially help to make seriously posts I might state.
  This is the very first time I frequented your web page
  and thus far? I surprised with the research you made to create this particular submit extraordinary.
  Magnificent process!

  Svara
 64. orb lamp review
  orb lamp review says:

  Wow that was strange. I just wrote an really long
  comment but after I clicked submit my comment didn’t appear.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say
  excellent blog!

  Svara
 65. flos skygarden glühbirne
  flos skygarden glühbirne says:

  Magnificent beat ! I would like to apprentice while
  you amend your site, how could i subscribe for a blog web site?
  The account aided me a acceptable deal. I had been a
  little bit acquainted of this your broadcast provided bright
  clear idea

  Svara
 66. Gabrielle
  Gabrielle says:

  Terrific work! This is the type of information that should be shared around the
  internet. Shame on the seek engines for no longer
  positioning this publish upper! Come on over
  and consult with my site . Thank you =)

  Svara
 67. gubi multi lite pendel krom
  gubi multi lite pendel krom says:

  Admiring the dedication you put into your website and detailed information you offer.
  It’s great to come across a blog every once in a while
  that isn’t the same outdated rehashed information. Great read!

  I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

  Svara
 68. sites.google.com
  sites.google.com says:

  We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.

  Your web site offered us with valuable information to work on. You have done a formidable job and
  our entire community will be grateful to you.

  Svara
 69. multi lite
  multi lite says:

  I just like the helpful info you provide in your articles.
  I’ll bookmark your weblog and test again right here frequently.
  I am quite certain I’ll be told plenty of new stuff right right here!
  Best of luck for the next!

  Svara
 70. 출장마사지
  출장마사지 says:

  Massage therapy has been recognized as being a legal curative art as
  the ancient civilizations. The first signs of its clinic could be tracked as far back as
  2021 B C in ancient China. Medi cal care techniques are used for remedial
  purposes one of early civilizations. This curative artwork was later adapted for unique
  healing clinics by various cultures and has begun to be known among
  the very most popular sorts of massage .

  Medical massage is result-oriented massagetherapy, mainly the effective use of a specific
  therapeutic intervention targeted toward the specific
  physical problem that the individual poses to the massage therapist and are administered
  with precise consequences after an exhaustive medical evaluation/examination by the certified massage therapist applying different
  demonstrated practices. Medical massage is also known to support reduce pain as a result of rheumatoid arthritis
  as well as other autoimmune ailments, soothes discomfort, constipation, menstrual pain, strain, muscular cramps, traumas, plus even more.
  In addition it’s valuable for the patients
  that are experiencing chronic soreness. Chronic discomfort, in general, is also broadly speaking a consequence of not only obtaining the proper diet or
  to correct any imbalance that might be creating the pain. Medical massage is usually part of the palliative care for
  medication.

  Svara
 71. gubi multi lite blå
  gubi multi lite blå says:

  I like the helpful info you provide in your articles.

  I will bookmark your blog and check again here frequently.

  I’m quite certain I’ll learn many new stuff right here!
  Good luck for the next!

  Svara
 72. Vanessa
  Vanessa says:

  Hi, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the favor”.I’m trying to find things to enhance my website!I
  suppose its ok to use some of your ideas!!

  Svara
 73. atollo lamp sizes
  atollo lamp sizes says:

  Wow that was strange. I just wrote an very long comment but after I clicked
  submit my comment didn’t show up. Grrrr…
  well I’m not writing all that over again.
  Anyhow, just wanted to say fantastic blog!

  Svara
 74. aim multi light pendant
  aim multi light pendant says:

  Just want to say your article is as amazing. The clearness in your submit is simply excellent and that
  i can assume you are a professional on this subject.
  Well together with your permission allow me to take hold of
  your feed to stay up to date with drawing close post.
  Thanks 1,000,000 and please keep up the gratifying work.

  Svara
 75. flos Aim Lampara
  flos Aim Lampara says:

  Hi, i think that i saw you visited my blog thus i came to “return the
  favor”.I’m attempting to find things to improve my site!I suppose its ok to use a few
  of your ideas!!

  Svara
 76. Pamala
  Pamala says:

  An impressive share! I’ve just forwarded this onto a colleague who had been conducting a little homework on this.
  And he actually bought me dinner simply because I stumbled upon it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending time to talk about this topic here on your web site.

  Svara
 77. sites.google.com
  sites.google.com says:

  We’re a gaggle of volunteers and opening a brand new
  scheme in our community. Your web site provided us with useful info to work on.
  You have performed an impressive job and our entire neighborhood will likely be thankful to you.

  Svara
 78. aj style Lamp
  aj style Lamp says:

  It’s appropriate time to make some plans for the future
  and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or
  tips. Perhaps you can write next articles referring to this article.
  I want to read more things about it!

  Svara
 79. ph 5 lampe grå
  ph 5 lampe grå says:

  Hi, I do believe this is a great website. I stumbledupon it 😉 I am going to come
  back once again since i have book marked it.
  Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help
  others.

  Svara
 80. replica ph5 Pendant Matt Blatt
  replica ph5 Pendant Matt Blatt says:

  Hello there! I could have sworn I’ve been to this website before but after browsing through some of the post I realized it’s new to
  me. Anyhow, I’m definitely delighted I found it and
  I’ll be book-marking and checking back frequently!

  Svara
 81. porn
  porn says:

  Excellent post. I was checking constantly this blog and I’m impressed!
  Extremely useful info specifically the last part 🙂 I care for such
  information a lot. I was seeking this particular info
  for a long time. Thank you and best of luck.

  Svara
 82. akari lamp nz
  akari lamp nz says:

  Thank you for the auspicious writeup. It actually was once a entertainment account it.

  Look complicated to more added agreeable from
  you! By the way, how can we be in contact?

  Svara
 83. sites.google.com
  sites.google.com says:

  Hi, i think that i noticed you visited my site
  thus i came to return the prefer?.I’m attempting to in finding issues to enhance
  my site!I guess its good enough to use some of your ideas!!

  Svara
 84. sites.google.com
  sites.google.com says:

  Hello there I am so happy I found your blog page, I really found you by accident,
  while I was looking on Bing for something else,
  Anyhow I am here now and would just like to say cheers for a tremendous post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the
  minute but I have book-marked it and also added in your RSS
  feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please
  do keep up the fantastic job.

  Svara
 85. louis poulsen ph 5 rot
  louis poulsen ph 5 rot says:

  Hi would you mind sharing which blog platform you’re using?
  I’m planning to start my own blog in the near future but I’m
  having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

  The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S Sorry for getting off-topic but I had to
  ask!

  Svara
 86. melt glass lamp
  melt glass lamp says:

  This design is wicked! You most certainly know how to keep a reader amused.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my
  own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job. I really enjoyed what
  you had to say, and more than that, how you presented
  it. Too cool!

  Svara
 87. Chase
  Chase says:

  My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less.
  I’ve been using WordPress on several websites for about a year and am anxious
  about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net.

  Is there a way I can import all my wordpress posts into it?
  Any help would be really appreciated!

  Svara
 88. Oda Lampen
  Oda Lampen says:

  Hello, i think that i noticed you visited my weblog so
  i came to go back the desire?.I am trying to find things to improve my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

  Svara
 89. melt table light copper
  melt table light copper says:

  Having read this I believed it was really enlightening.
  I appreciate you spending some time and energy to put
  this short article together. I once again find myself spending a significant amount of
  time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!

  Svara
 90. comment-1224364
  comment-1224364 says:

  Hey I am so delighted I found your site, I really found you by
  accident, while I was researching on Bing for something else, Anyhow
  I am here now and would just like to say kudos for a fantastic post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the moment but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great
  deal more, Please do keep up the awesome job.

  Svara
 91. ic wall/ceiling light
  ic wall/ceiling light says:

  Howdy I am so thrilled I found your website, I really
  found you by error, while I was searching on Askjeeve for something
  else, Anyhow I am here now and would just like to say
  kudos for a tremendous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the minute but I have saved it and also added
  your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do
  keep up the excellent work.

  Svara
 92. sites.google.com
  sites.google.com says:

  Hi, Neat post. There is a problem with your website in internet explorer, may test this?
  IE nonetheless is the market chief and a big component to other folks will pass over your fantastic writing due to this problem.

  Svara
 93. Ic Light Suspension 1
  Ic Light Suspension 1 says:

  I’m extremely impressed along with your writing talents
  and also with the structure for your weblog. Is that this a paid topic or did you modify it yourself?
  Anyway stay up the nice quality writing, it is uncommon to see a great
  weblog like this one these days..

  Svara
 94. joker123 slot roma
  joker123 slot roma says:

  I was more than happy to discover this page.

  I need to to thank you for your time due to this wonderful read!!
  I definitely savored every part of it and I have you bookmarked to check out new things on your website.

  Svara
 95. lampe méduse led
  lampe méduse led says:

  This is very interesting, You are a very skilled blogger.
  I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post.
  Also, I have shared your web site in my social networks!

  Svara
 96. sites.google.com
  sites.google.com says:

  Pretty great post. I simply stumbled upon your blog and wished to mention that I’ve really
  loved surfing around your blog posts. In any case I’ll be subscribing for your
  rss feed and I am hoping you write once more soon!

  Svara
 97. Akari Lamp
  Akari Lamp says:

  Can I simply just say what a comfort to discover someone
  that really understands what they are discussing online.
  You certainly understand how to bring a problem to light and make it important.
  More people must check this out and understand this side of
  your story. I was surprised you are not more popular
  since you most certainly possess the gift.

  Svara
 98. 사설토토
  사설토토 says:

  Betting can be of several types, with every type requiring its own legal
  arrangement. In Nevada, for instance, there is what is called a“lawsuit“ A lawsuit is an agreement
  or a contract between a individual placing a wager and the individual or group placing the money at stake.

  In some countries, a“gaming accounts“ is made in which cash deposited into the account
  is retained by means of a bookmaker and isn’t accessible
  to gamers; others let online gambling but do not allow offline gaming.
  In the end, you will find“rollover“ transactions in which the cash in a participant’s account is withdrawn before it’s used.
  This way, the term gambling covers a vast range of transactions and may refer to every one of these, as each has its own set of conditions under which it can take
  place.

  Svara
 99. meduse lamp buy
  meduse lamp buy says:

  I’m not sure where you’re getting your info, but
  great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for fantastic information I was looking for this information for my mission.

  Svara
 100. Gatto Flos
  Gatto Flos says:

  Heya! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of
  hard work due to no back up. Do you have any solutions to stop hackers?

  Svara
 101. Nichol
  Nichol says:

  It’s truly very complex in this full of activity life to listen news on TV, therefore I simply use web for that reason,
  and obtain the most recent information.

  Svara
 102. house Doctor Club Double
  house Doctor Club Double says:

  Attractive part of content. I simply stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire actually loved account your weblog posts.

  Anyway I will be subscribing to your augment and even I fulfillment you get
  admission to constantly rapidly.

  Svara
 103. shortkro.com
  shortkro.com says:

  I had a chance to visit Naran with Pakistan Travel Diaries.
  It was an incredible experience as they took
  care of all our requirements and made us take pleasure in the whole journey
  so efficiently. Thanks once more for every one
  of your help. All was in order. We stepped off one airplane and also
  onto the next, regardless of my bother with just getting an hour before
  connecting flights (flying service course helped obtain us to the gate promptly).
  Please do not hesitate to refer your good friends to Pakistan Travel Diaries.
  They are actual experts, and this was our 2nd journey
  with

  Svara
 104. flos snoopy occasion
  flos snoopy occasion says:

  Please let me know if you’re looking for a article writer for your site.

  You have some really good posts and I feel I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some content for your blog in exchange
  for a link back to mine. Please send me an email if interested.
  Regards!

  Svara
 105. flos eos
  flos eos says:

  I’m really impressed along with your writing skills as smartly as with the format for your blog.

  Is that this a paid subject or did you customize
  it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it’s uncommon to peer a nice weblog like this one nowadays..

  Svara
 106. game lamp shades
  game lamp shades says:

  I will right away take hold of your rss feed as I can not
  find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service.
  Do you have any? Kindly permit me recognize in order that I may subscribe.
  Thanks.

  Svara
 107. nordic nest club wall lamp
  nordic nest club wall lamp says:

  Hey, I think your blog might be having browser compatibility
  issues. When I look at your website in Opera, it looks fine but when opening
  in Internet Explorer, it has some overlapping.

  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that,
  fantastic blog!

  Svara
 108. https://gamblingjones.net/
  https://gamblingjones.net/ says:

  There are numerous Indian gambling sites available to serve the 1.3 billion population. Nonetheless,
  there are millions who often to battle to find the leading web sites that can help them
  bet online. This is why we at bestofbettingsites.com work extremely hard to supply
  the websites that offer top notch gambling. The concept
  is to supply them with the listing of the most trusted internet sites that additionally
  have a devoted Frequently asked questions area to help them make the most of the
  chances presented to them.

  Svara
 109. Sites.Google.Com
  Sites.Google.Com says:

  I don’t even know how I stopped up here, however I thought this publish was good.
  I do not realize who you’re however definitely you’re going to
  a well-known blogger when you aren’t already. Cheers!

  Svara
 110. Indian Gambling Web Directory
  Indian Gambling Web Directory says:

  There are many Indian gambling sites available to serve the 1.3
  billion populace. Nonetheless, there are millions that
  often to have a hard time to discover the
  leading web sites that can help them wager online.
  This is why we at bestofbettingsites.com job extremely hard to deliver
  the internet sites that provide top notch gambling.
  The concept is to offer them with the list of the most trusted web sites that also have a committed Frequently asked questions section to
  help them take advantage of the chances provided to them.

  Svara
 111. betfred cup final odds
  betfred cup final odds says:

  There are many Indian betting sites available to offer
  the 1.3 billion population. Nonetheless, there are millions who
  sometimes to struggle to locate the leading internet sites that can help them bet
  online. This is why we at bestofbettingsites.com job very
  tough to provide the sites that offer excellent gaming.
  The concept is to give them with the checklist of one of the most trusted
  internet sites that likewise have a dedicated FAQs section to help them make the most of the possibilities offered
  to them.

  Svara
 112. lampa Cesta
  lampa Cesta says:

  I used to be suggested this website by way of my cousin. I’m now not
  positive whether or not this post is written through him as no one else recognize such targeted approximately
  my difficulty. You’re wonderful! Thanks!

  Svara
 113. Hanna lampi
  Hanna lampi says:

  Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis.

  It will always be interesting to read content from other writers and use something from other sites.

  Svara
 114. Портфолио выполненных работ
  Портфолио выполненных работ says:

  Интернет агенство специализируется для профессиональном создании уникальных сайтов
  на заказ. Первенство наших специалистов
  неустанно следит за появлением новых
  технологий, которые мы не боимся внушать в веб проекты, делая их современными и высокотехнологичными.
  Мы создаем как продающие сайты – это достигается путём отрисовки дизайна,
  проработки юзабилити и настройки
  технической части.
  Таким образом, вы получаете роскошный сайт с работающим
  функционалом. При разработке мы также учитываем многочисленные
  требования поисковых систем Yandex и Google, благодаря чему всегда сайты, созданные нами, отлично индексируются и
  обладают всеми возможностями эффективно продвигаться в интернете.
  Цена для создание сайта демократична.
  Подход к каждому новому проекту – индивидуален, мы относимся
  одинаково внимательно к каждому клиенту, единовластно через размера компании и ее
  бюджета. На начальной стадии работы над проектом мы детально изучаем тематику клиента со всех сторон,
  оцениваем рентабельность идеи и анализируем конкурентов.
  Основываясь для полученной информации, мы даем
  рекомендации, якобы сообразно разработке,
  беспричинно и по эффективной рекламе в интернете.

  Специалисты компании в
  короткие сроки проанализируют
  ваш сайт и подготовят совет по гарантированному продвижению веб-сайта в поисковых
  системах. Подберут ключевые слова и словосочетания
  в статьях, которые будут дружелюбно восприниматься не исключительно
  поисковиками, однако и привлекут внимание
  людей – существующих и потенциальных клиентов.

  Вам будет предложен маршрут на
  долгосрочную перспективу сообразно
  максимально эффективному продвижению сайта.

  Ответы для всетаки ваши вопросы по поводу услуг,
  предоставляемых нашей компанией,
  дозволительно получить, заполнив форму для связи для сайте разве позвонив сообразно номеру
  телефона для сайте. Мы раскроем для вас
  резервы и секреты Интернета, который непременно принесет вашему бизнесу дополнительные преференции, и он
  довольно признаться успешным.
  Техническая поддержка сайта обеспечивает правильное, качественное, бесперебойное функционирование веб ресурса:
  своевременное проведение аудита сайта, оперативное выявление и устранение
  неполадок в работе, резервное копирование содержимого сайта, внесение изменений в функциональные возможности ресурса и пр.

  Информационная помощь включает в
  себя регулярные обновления на
  сайте. Сайт принужден присутствовать „живым“, тож поисковая учение со
  временем будет расчислять сайт „мертвым“, который негативно скажется
  на рейтинге присутствие поисковой выдачи сайта в Яндексе
  и Google. Сайт принужден исполнять своё функциональное
  предназначение. Чтобы этого необходима бесперебойная
  страда, привлекательность и актуальность контента, оптимизация для поисковых систем, раскрутка сайта
  Обращаясь после сопровождением и
  поддержкой сайта к специализирующейся веб-студии, Вы получаете обслуживание 24 часа в день, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
  Если затрапезничать интересная мысль, ради реализации которой необходимы наши услуги, а денег отсутствует – мы можем поддержать Вас и выполнить работы для других
  условиях, сиречь партнер и
  сооснователь проекта. Наши специалисты службы технической поддержки сайтов разбираются в SEO.
  Все изменения для веб-ресурсе производятся с соблюдением требований поисковых систем.
  Таким образом, вы не рискуете потерять позиции сайта
  в поисковой выдаче Яндекса и Google.
  Каждые 6 месяцев программисты проходят курсы повышения seo-квалификации.

  Компания для рынке более 10 лет оказывает услуги
  по продвижению сайтов во всех
  сферах бизнеса. У нас трудятся опытные
  IT-специалисты, которые учитывают перед
  тонкостей безвыездно пожелания клиентов, не оставляя им сомнения в часть, что помощь
  с нами взаимовыгодное. Наши эксперты
  точный изучают тенденции развития интернета и рысью
  адаптируют инновации в своей работе.

  Веб-сайты компаний затем обработки нашими специалистами позволяют существенно увеличить величина целевых заявок и
  телефонные звонки от своих клиентов,
  а также уменьшить их затраты при оформлении заявок.

  Вы получите бесплатную консультацию наших экспертов.

  Специалисты компании в короткие сроки проанализируют ваш сайт и
  подготовят совет по гарантированному продвижению веб-сайта в
  поисковых системах.
  Подберут ключевые болтовня и словосочетания в статьях, которые будут дружелюбно восприниматься не только
  поисковиками, но и привлекут забота людей – существующих и потенциальных клиентов.

  Вам довольно предложен церемониал на долгосрочную перспективу сообразно максимально эффективному продвижению сайта.

  Ответы на все ваши вопросы по поводу услуг,
  предоставляемых нашей компанией, дозволительно получить, заполнив форму ради связи для сайте или позвонив сообразно номеру телефона
  на сайте
  Мы раскроем для вас резервы и секреты Интернета, что непременно принесет вашему бизнесу дополнительные
  преференции, и он станет действительно
  успешным.
  Хотите обещать изделие интернет-магазинов, которые впрямь будут работать?
  Либо вам нужен корпоративный сайт чтобы своей
  организации? А, может, вас интересуют услуги продвижения и поддержки веб-ресурсов?
  В любом из этих случаев вы единственно выиграете, обратившись в нашу компанию.
  Мы были одной из первых фирм, которая начала профессионально сидеть в Интернете на территории России.
  Для нынешний число мы располагаем 19
  штатными и 25 внештатными сотрудниками, круг из которых
  обладает высочайшей квалификацией в своей сфере и имеет внушительный эксперимент работы.
  Однако, самое суть, всетаки они очень талантливы, благодаря этому нам и
  удается делать уникальные сайты, которые впоследствии приносят своим владельцам
  большую прибыль. Однако это далече не безвыездно причины,
  по которым вам стоит выбрать именно нашу организацию.

  Порядком причин обратиться в компанию : У нас можно заказать произведение сайтов, продвижение сайтов и поддержка сайтов;
  Мы занимаемся разработкой эффективных и прибыльных интернет-магазинов; Если у
  вас уже перекусить сайт, но он не приносит вам пенсион, мы можем
  исправить эту проблему;
  Использование типовых решений – не выше профиль, к каждому клиенту мы подбираем индивидуальный
  подход, в результате, он получает
  уникальный веб-ресурс, аналогов которому не
  существует;
  Мы не используем бесплатные движки, которые делают сайты банальными и неинтересными, уязвимыми;
  Наша общество располагает собственными администраторами серверов и
  двумя серверными стойками.
  Изза промежуток своего существования
  общество компании успешно завершила
  массу самых разнообразных проектов, со многими из которых вы
  наверняка знакомы, с другими же можете узнавать, посетив наш сайт.
  Для данный момент особое почтение мы уделяем разработке онлайн-магазинов, только наиболее перспективному направлению бизнеса в сети.
  Обладая подобным сайтом, вы сможете принуждать активную торговлю практически любым товаром по
  всему миру, получая через этого, естественно,
  немалую прибыль. Но есть и задача – соперничество в
  этой сфере на сегодняшний сутки зашкаливает.
  И хоть действительно хороших онлайн-магазинов ужасно мало, общее их цифра простой запутывает потребителей.
  Коль вы не хотите, для ваш сайт относился к категории второсортных,
  и, выбившись в лидеры, уже после месяц-два, был
  безнадежно забыт, обращайтесь в нашу компанию.

  Мы специализируемся на разработке успешных и прибыльных интернет-магазинов,
  которые будут заключать интуитивно понятную простую
  структуру, доступную систему обновления, уникальный дизайн и
  контент, и, только последствие, постоянных посетителей
  и покупателей.
  Если вас заинтересовали услуги
  компании, и вы бы хотели воспользоваться ими, сделать это дозволено, связавшись с
  нами по ICQ, телефону alias электронной почте (всю контактную информацию вы найдете в соответствующем разделе нашего сайта).

  Svara
 115. social.msdn.microsoft.com
  social.msdn.microsoft.com says:

  I simply couldn’t depart your web site prior to suggesting
  that I actually enjoyed the usual info an individual supply in your guests?
  Is gonna be back incessantly in order to investigate
  cross-check new posts

  Svara
 116. 사설토토
  사설토토 says:

  Betting can be of many forms, with each type requiring its own legal structure.
  In Nevada, for example, there is what’s known as a“suit.“ A lawsuit is an agreement or a contract involving a person placing a
  bet and the person or group placing the cash at
  stake. In certain states, a“gaming accounts“ is made in which money deposited into the account is retained by a bookmaker and is not available to players; others allow online
  gambling but don’t permit offline gaming. In the end, you will find“rollover“ transactions where the money in a player’s account is removed before it is
  used. This way, the term gambling covers a vast range of
  transactions and may refer to all of these, as each has its own set of
  conditions under which it can take place.

  Svara
 117. Vince
  Vince says:

  whoah this weblog is wonderful i love reading your posts.

  Stay up the great paintings! You realize, many individuals
  are searching round for this info, you can aid them greatly.

  Svara
 118. kartell bourgie lamp bulbs
  kartell bourgie lamp bulbs says:

  Fantastic items from you, man. I have have in mind your stuff previous to and you’re just too great.
  I actually like what you have got right here, certainly like what you are saying and
  the way in which wherein you are saying it. You make it enjoyable and
  you still care for to keep it wise. I cant wait to read far more from you.

  That is actually a great website.

  Svara
 119. Flos aim small Switch
  Flos aim small Switch says:

  Hi there would you mind letting me know which webhost you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and
  I must say this blog loads a lot quicker then most.
  Can you suggest a good internet hosting provider at a
  honest price? Many thanks, I appreciate it!

  Svara
 120. 먹튀검증사이트
  먹튀검증사이트 says:

  The Way Difficulty Gambling Makes You

  From the world of online gambling certainly one
  of the best issues on the discussion is that of betting.
  This really is one of the absolute most well-known games but the majority of the gamblers tend not to find out howto gamble it
  correctly. In the event you are interested in being a winner inside this match you’ve
  got to know it as well because Gambler’s psych. It has
  been seen that the people who succeed in this match are people
  having the ability of psych. You will find sure people who may become successful
  after having a couple times in a game of Gambler’s psych plus also they maintain playing even when they shed.
  In fact they genuinely feel that if they lose
  only just a tiny they remain finding out and there is
  no purpose in quitting.

  Betting is from regulations in many countries and you will find a number of scenarios where folks are arrested and
  given jail sentences for gaming. Thus folks are seeking a legal solution for Gambilng.

  Casinos are one such location where people are supplying gambilng a try.
  Casinos are a popular spot where gamblers can try their fortune of course, if they acquire money and if they shed they might need to get out of the
  casinogame.

  Svara
 121. melt lampen
  melt lampen says:

  Hi, I believe your site could be having browser compatibility issues.
  When I take a look at your site in Safari, it looks fine however,
  when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues.
  I simply wanted to give you a quick heads up!
  Apart from that, excellent site!

  Svara
 122. flos aim lamp
  flos aim lamp says:

  I am really loving the theme/design of your website. Do you ever run into any internet
  browser compatibility problems? A small number of my blog audience have
  complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome.
  Do you have any suggestions to help fix this issue?

  Svara
 123. sex สมัคร
  sex สมัคร says:

  I really like your blog.. very nice colors
  & theme. Did you make this website yourself or did you
  hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to design my own blog and would like to find out where u got this from.
  cheers

  Svara
 124. https://sites.google.com/view/prix-aim-lampa-flos-dans-le-me/
  https://sites.google.com/view/prix-aim-lampa-flos-dans-le-me/ says:

  hey there and thank you for your information – I have definitely picked up something new from right here.

  I did however expertise some technical issues using this website, as I
  experienced to reload the web site many times previous to
  I could get it to load properly. I had been wondering if
  your web hosting is OK? Not that I’m complaining,
  but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high-quality score
  if ads and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my email and can look out for
  a lot more of your respective fascinating content. Ensure that you update this again very soon.

  Svara
 125. orb pendant lamp
  orb pendant lamp says:

  Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo
  News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Many thanks

  Svara
 126. oluce atollo 238 table lamp
  oluce atollo 238 table lamp says:

  When I initially commented I clicked the „Notify me when new comments are added“ checkbox
  and now each time a comment is added I get several emails with the same comment.
  Is there any way you can remove people from that service?
  Thanks!

  Svara
 127. Jackie
  Jackie says:

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was
  wondering what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very internet savvy so I’m not 100% certain. Any tips or advice
  would be greatly appreciated. Appreciate it

  Svara
 128. tobet88net
  tobet88net says:

  Wow that was odd. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again.
  Anyhow, just wanted to say excellent blog!

  Svara
 129. judi online bola
  judi online bola says:

  It’s a shame you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this fantastic
  blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.

  I look forward to brand new updates and will talk about this site with my Facebook group.

  Talk soon!

  Svara
 130. sites.google.com
  sites.google.com says:

  certainly like your web-site however you have to take a look at the spelling on quite a few of your posts.
  A number of them are rife with spelling issues and I to find it very troublesome to
  inform the reality on the other hand I’ll surely come back again.

  Svara
 131. situs judi online terpercaya
  situs judi online terpercaya says:

  Hi there, just became aware of your blog through Google,
  and found that it is really informative. I’m gonna watch
  out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future.

  A lot of people will be benefited from your writing.

  Cheers!

  Svara
 132. ic table
  ic table says:

  First off I want to say fantastic blog! I had a quick question which I’d like to
  ask if you don’t mind. I was interested to know how you center yourself and clear your mind prior to writing.
  I’ve had difficulty clearing my mind in getting my ideas out.
  I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally wasted simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions or tips?
  Cheers!

  Svara
 133. ph lamp buy
  ph lamp buy says:

  Thank you for every other informative web site. Where else could I am getting that kind
  of info written in such a perfect way? I have a mission that I am just now operating on, and I have been on the
  glance out for such information.

  Svara
 134. ph 3 lamp
  ph 3 lamp says:

  I am really loving the theme/design of your site.
  Do you ever run into any internet browser compatibility
  issues? A handful of my blog audience have complained about my site not working correctly in Explorer
  but looks great in Firefox. Do you have any ideas to help
  fix this issue?

  Svara
 135. 2097 suspension lamp
  2097 suspension lamp says:

  You really make it seem really easy along with your presentation but I to find this matter to be actually something which I feel I’d never understand.

  It kind of feels too complicated and very huge for me.

  I’m having a look ahead to your next post, I’ll attempt to
  get the grasp of it!

  Svara
 136. ph lamp ebay
  ph lamp ebay says:

  I’m not sure exactly why but this blog is loading very slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?

  I’ll check back later on and see if the problem still exists.

  Svara
 137. fun 88
  fun 88 says:

  With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My website has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it seems a lot of it
  is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know any solutions to help
  stop content from being ripped off? I’d truly appreciate
  it.

  Svara
 138. sites.google.com
  sites.google.com says:

  Hi there, I found your website via Google even as searching
  for a comparable topic, your website came up, it appears great.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, just turned into aware of your weblog thru Google,
  and found that it’s really informative. I am gonna
  watch out for brussels. I will appreciate should
  you proceed this in future. Numerous folks will probably be benefited from
  your writing. Cheers!

  Svara
 139. flos ic replica
  flos ic replica says:

  I’m extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog.
  Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this
  one these days.

  Svara
 140. ic lights table lamp
  ic lights table lamp says:

  Hi! I know this is kind of off topic but I was wondering
  if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment
  form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one?
  Thanks a lot!

  Svara
 141. Leilani
  Leilani says:

  I don’t know if it’s just me or if perhaps everybody else experiencing issues
  with your website. It appears as though some of the written text
  in your posts are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know
  if this is happening to them as well? This might be a issue with
  my internet browser because I’ve had this happen before.
  Kudos

  Svara
 142. Tiffiny
  Tiffiny says:

  I have read so many articles or reviews about the blogger lovers but
  this piece of writing is in fact a fastidious piece of writing, keep it up.

  Svara
 143. oda small lamp
  oda small lamp says:

  Heya are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog
  world but I’m trying to get started and create my own. Do you need
  any html coding knowledge to make your own blog? Any help
  would be really appreciated!

  Svara
 144. oda lamp pulpo
  oda lamp pulpo says:

  My spouse and I stumbled over here by a different page and thought I should check things out.

  I like what I see so now i am following you. Look forward
  to looking over your web page repeatedly.

  Svara
 145. sites.google.com
  sites.google.com says:

  Howdy just wanted to give you a quick heads up.
  The words in your post seem to be running off the screen in Safari.

  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I figured
  I’d post to let you know. The design look great though!
  Hope you get the issue solved soon. Thanks

  Svara
 146. sites.google.com
  sites.google.com says:

  Hi there, I found your blog via Google at the same time as searching for a similar topic,
  your website came up, it looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, simply turned into aware of your weblog thru Google, and found that it is really informative.
  I’m gonna be careful for brussels. I will be grateful if you continue this in future.
  Numerous people might be benefited from your writing.
  Cheers!

  Svara