Það er leikur að læra

Höfundur er Helena Sjörup Eiríksdóttir, nemandi í leikskólakennarafræðum við Háskólann á Akureyri

Áhugi minn á leikskólakennarastarfinu kviknaði þegar ég var barn, mér þótti gaman að vera í kringum börn og gekk vel að passa börn annarra. Þegar ég gekk fram hjá leikskólanum á leið heim úr skóla fannst mér alltaf svo mikið líf og fjör þar. Ég var hins vegar ekkert búin að ákveða hvað ég ætlaði að verða þegar ég yrði stór, framhaldsskólalífið kveikti ekki neinn sérstakan áhuga hjá mér og ég fann mig illa þar og ákvað að fara sem au-pair til Danmerkur.

Eftir heimkomu fór ég aftur í skóla og ekki leið á löngu þar til ég var farin að vinna í leikskóla. Þar fann ég fljótt að ég var á réttri hillu. Ég fann að ég náði vel til barnanna og mér gekk vel að ráða við þau verkefni sem mér voru falin. Samstarfsfólk mitt leiðbeindi mér og sá hvað í mér bjó og hvatti mig til þess að sækja mér menntun og efla sjálfa mig sem kennara. Það má því segja að sjálfstraust mitt í starfi hafi aukist við áhuga þeirra kennara sem ég starfaði með og að sjá þær vinna faglegt og flott starf kveikti skólaáhugann á ný. Ég hóf því ferlið að læra leikskólaliðann í Borgarholtsskóla þar sem ég var ekki komin með nægilegar margar einingar upp í fullgilt stúdentspróf. Þar fann ég mig, áfangarnir spennandi, námsefnið heillandi og ég var staðráðin í því að nú væri ég komin á rétta hillu í lífinu. Eftir útskrift sótti ég um inngöngu í Háskólann á Akureyri og hóf blessunarlega þetta frábæra og skemmtilega nám haustið eftir.

Námið í Háskólanum á Akureyri hefur reynst mér vel og hefur gert mig að öflugri og betri kennara. Sýn mín á kennsluhætti og starfið hefur breyst með náminu þar sem þekking og fagmennska mín hefur aukist. Námið er fjölbreytt og hefur undirbúið mig vel fyrir störf á vettvangi. Ég tel sérstaklega að störf á vettvangi undir leiðsögn reynds kennara skipti sköpum. Í kennaranáminu í HA er lögð rík áhersla á fjölbreytt vettvangsnám og æfingakennslu, þar sem við förum sjaldan og helst aldrei aftur í sömu skólana. Það er gert til þess að við kynnumst eins fjölbreyttum og ólíkum stefnum og starfi og hægt er. Fyrirkomulag og uppsetning vettvangsnáms og æfingakennslu í HA hefur verið gríðarlega mikill lærdómur fyrir mig, ég hef séð margt og kynnst ólíkum stefnum þar sem ég hef farið í vettvangsnám og æfingakennslu á fjórum ólíkum leikskólum víðs vegar á landinu. Ég hef verið í leikskóla sem er með lágt hlutfall af faglærðum leikskólakennurum en einnig þar sem stór hluti starfsfólks er faglært starfsfólk. Ég hef því séð og upplifað muninn sem verður á starfinu eftir fjölda fagfólks.

Í kennaranáminu í HA er lögð rík áhersla á fjölbreytt vettvangsnám og æfingakennslu, þar sem við förum sjaldan og helst aldrei aftur í sömu skólana.

Leikskólinn er fyrsta skólastigið, það leggur grunninn. Námið og sú reynsla sem börn fá þar getur haft varanleg áhrif á bæði lífsgæði og námsframvindu þeirra til frambúðar. Það er því afar mikilvægt að efla og hugsa um innviði og uppbyggingu leikskólanna. Við getum ekki sett allt of mörg börn í sama rýmið, við þurfum að huga að plássi fyrir hvert barn til þess að þau geti unað sér í leik og starfi. Þá þarf að huga að hljóðvist og góðri starfsaðstöðu fyrir kennara. Það þarf aukið fjármagn til þess að við getum haldið áfram að hugsa um yngstu kynslóðirnar hverju sinni. Námsumhverfið þarf að vera boðlegt fyrir bæði börn og kennara.

Ein stærsta áskorun okkar í dag er hve fáir faglærðir starfsmenn starfa innan leikskólans. Fyrir einhverja er það kannski ekki stórmál og hugsa með sér: „Getur ekki hver sem er unnið í leikskóla og er ekki frábært að einhver vilji taka það að sér?“ Þetta er vandamál sem þarf að bregðast við. Akureyri er það sveitarfélag sem stendur einna best hvað varðar fagmenntaða starfsmenn innan veggja leikskólanna og það er magnað að upplifa og sjá hversu miklu máli það skiptir í raun og veru. Það eru ekki bara þrír til fjórir starfsmenn í húsinu sem hafa réttindi til þess að taka EFI, TRASA eða gera HLJÓM-2.

Þegar skortur er á fagmenntuðu starfsfólki innan veggja skólans, glatast ýmislegt og mikilvægar kennsluaðferðir gleymast og jafnvel týnast. Það eru ekki allir sem kunna að greina og hafa vitneskju til að takast á við hin ólíku mál sem upp koma í daglegu amstri. Þar sem lítið er um fagfólk, eykst álagið á þeim fáu faglærðu sem eru til staðar. Ég þekki af eigin reynslu að aðeins deildarstjóri sé faglærður en allir aðrir ófaglærðir. Við þær aðstæður þarf deildarstjórinn að nýta sinn undirbúning til að vinna að málefnum sem tengjast öllum barnahópnum. Allt annað er uppi á teningnum í leikskóla sem er vel mannaður af fagfólki og allir starfsmennirnir geta skipt með sér undirbúningi og öðrum verkum. Undirbúningstími er mjög mikilvægur og það er ekkert í öllum leikskólum sem fólk er að fá hann, meðal annars vegna manneklu. Það er mikilvægt að undirbúningstímar séu heilagir og að fólk geti gengið að þeim í leikskóla eins og er innan grunnskólans.

Undirmönnun er stórt vandamál í leikskólum. Ég tel mikilvægt að leikskólar hafi meira svigrúm til þess að ráða fleira afleysingafólk og ef það er ekki hægt þarf að borga fyrir álagið sem fylgir undirmönnun. Ég hef heyrt að í grunnskólum fái kennarar val um að taka að sér forfallakennslu og fá greitt fyrir hana, ekki er þetta svona hjá okkur í leikskólanum. Það má því með sanni segja að það þarf að gera stórsókn þegar kemur að leikskólamálum, bæði þegar kemur að vinnuaðstæðum og faglegu starfi.

Það er mikilvægt að undirbúningstímar séu heilagir og að fólk geti gengið að þeim í leikskóla eins og er innan grunnskólans.

Mér þykir frábært að stjórnvöld boði til stórsóknar í menntamálum og að lögð sé áhersla á nýliðun og fjölgun kennaranema. Sérstaklega tek ég því fagnandi að starfsnáminu sé ætlað að undirbúa nemendur frekar undir störf á vettvangi, sem ég tel sérstaklega mikilvægt. Það er þó margt sem þarf að velta fyrir sér í tengslum við þessa leið.

 • Af hverju er svona mikill munur á því að vera læra að verða leikskólakennari og grunnskólakennari? Leikskólakennaranemi þarf að vera fleiri vikur á vettvangi, fær ekki sömu frí og nemi í grunnskóla (vetrarfrí, jól og páskar). Við erum ráðin í eitt skólaár og fáum fyrir það sömu ECTS einingarnar. Ég er ekkert síðri kennari heldur en stúlkan sem hefur setið mér við hlið í námskeiðum síðastliðin fjögur ár, þótt hún sé að læra að verða grunnskólakennari.
 • Einnig þykir mér sérkennilegt að dæmi séu um það að starfsnemar í grunnskólum gegni stöðu umsjónarkennara. Mér finnst ekki vera í boði að vera nemi með mannaforráð. Ábyrgðin sem því fylgir, ætti ekki að vera lögð á herðar nema sem á samkvæmt markmiðum starfsnámsins að fá leiðsögn og undirbúning undir kennarastarfið. Meginmarkmið og tilgangur námsins á að vera sá að efla stöðu nemans og undirbúa hann undir störf á vettvangi þegar að því kemur. Sé hann vel undirbúinn dregur það vonandi úr brotthvarfi nýliða. Það má því velta því upp hver raunverulegur tilgangur starfsnámsins sé? Eru það markmiðin sem ég hef nefnt eða er verið að bjarga kennaraskorti í ákveðnum sveitarfélögum?

En út í aðra sálma. Ég tel að við getum gert mun betur þegar kemur að viðhorfi gagnvart ófaglærðum sem eru fjölmargir bæði flottir og góðir starfsmenn í leikskólum landsins. Það er faglærðra og stjórnenda að hvetja þá áfram í nám til að efla þá enn frekar. Hér tala ég af reynslunni. En það er ekki einungis leikskólinn sjálfur og starfsfólk hans sem getur haft skapandi áhrif í þeim málum heldur eru það sveitarfélögin sem þurfa að grípa boltann og ýta á eftir. Tökum dæmi. Margir kennaranemar eru starfandi og fá frí í vinnunni til að geta mætt í námslotur sem eru mikilvægur þáttur í náminu. Þar lærum við hluti sem ekki er hægt að læra í gegnum bók eða tölvuna – heldur þurfum að vera í rauntíma. Það getur t.d. haft mikil áhrif að fá greidd laun í lotum sem eru fjórir til átta dagar á hverju skólamisseri. Ekkert rosalegur peningur í stóra samhenginu fyrir sveitarfélagið en skiptir sköpum fyrir náms-/starfsmanninn sem er að reka heimili og á kannski ekki maka til að aðstoða sig við útgjöldin.

Það sem mér finnst skemmtilegast við leikskólakennarastarfið er að engir tveir dagar eru eins, ég sem kennari hef áhrif á mótun starfsins og þar af leiðandi á nám barnanna. Ég sé mig í mikilvægu starfi, sem skiptir máli í lífi barna og það má því segja að það munar um mig og mína menntun. Börnin fullvissa mig á hverjum degi um hversu mikilvæg ég er og hversu mikið ég get kennt þeim með því að vera til staðar, hlusta og leiðbeina þeim. Það er ÉG sem leikskólakennari sem er að hafa áhrif á nám og líf þeirra barna sem ég vinn með. Ég er að kenna félagsleg samskipti, gagnrýna hugsun, skilning og virðingu fyrir náunganum, allt í gegnum leik í þeim tilgangi að gera börnin að virkum þátttakendum í samfélaginu. ÉG get því sagt það með vissu að ég er MIKILVÆG.

Ég sé mig í mikilvægu starfi, sem skiptir máli í lífi barna og það má því segja að það munar um mig og mína menntun.

Þrátt fyrir að vilja vera jákvæð og bjartsýn og benda á góða hluti sem verið er að ráðast í er staðreyndin sú að starfsaðstæður þarf að bæta og launin þurfa að hækka. Á meðan launin eru eins og raun ber vitni, verður einungis erfiðara og erfiðara að fá ungt fólk til þess að vilja mennta sig sem kennara. AÐ LOKUM: Það er kominn tími til að samfélagið geri sér grein fyrir því að leikskólinn er raunverulega fyrsta skólastigið sem leggur grunninn að öllu því sem koma skal. Ef ekki verður hugsað um það að halda fagfólkinu í leikskólanum þá gætum við staðið frammi fyrir því að leikskólinn, fyrsta skólastigið, breytist í geymslu.

Greinin birtist upphaflega í Skólavörðunni.

155 replies
 1. epicwin ios
  epicwin ios says:

  Attractive section of content. I just stumbled upon your website and
  in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts.
  Anyway I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently
  quickly.

  Also visit my web-site … epicwin ios

  Svara
 2. https://918kiss-m.com/lpe88
  https://918kiss-m.com/lpe88 says:

  Excellent blog! Do you have any tips for aspiring writers?
  I’m planning to start my own blog soon but I’m a
  little lost on everything. Would you advise starting with a
  free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally overwhelmed ..
  Any ideas? Many thanks!

  Also visit my website lpe88 download ios (https://918kiss-m.com/lpe88)

  Svara
 3. gema king855
  gema king855 says:

  Nice post. I used to be checking continuously this weblog and I am impressed!
  Extremely helpful info specially the final section :
  ) I handle such information much. I used to be looking for this certain info for a long
  time. Thanks and best of luck.

  my webpage gema king855

  Svara
 4. 918kaya
  918kaya says:

  Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues.

  When I look at your blog in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
  it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, very good blog!

  Take a look at my web site … 918kaya

  Svara
 5. 3win8 vip
  3win8 vip says:

  This is really interesting, You are a very skilled blogger.

  I’ve joined your rss feed and look forward to seeking
  more of your magnificent post. Also, I’ve shared your
  web site in my social networks!

  Review my web site 3win8 vip

  Svara
 6. rollex11apk
  rollex11apk says:

  Woah! I’m really loving the template/theme of this site. It’s
  simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that
  „perfect balance“ between user friendliness and visual appearance.
  I must say that you’ve done a excellent job with
  this. Also, the blog loads super quick for me on Internet
  explorer. Superb Blog!

  Feel free to surf to my web blog :: rollex11apk

  Svara
 7. 918Kiss-m.com
  918Kiss-m.com says:

  Have you ever thought about including a little bit more than just
  your articles? I mean, what you say is fundamental and all.
  Nevertheless think about if you added some great visuals
  or video clips to give your posts more, „pop“!
  Your content is excellent but with pics and clips, this blog could definitely be one of the very best in its field.
  Terrific blog!

  Here is my webpage: aaa1188 download pc (918Kiss-m.com)

  Svara
 8. hengheng2 sky1388
  hengheng2 sky1388 says:

  I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article
  like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you
  did, the web will be much more useful than ever before.

  Also visit my webpage … hengheng2 sky1388

  Svara
 9. apl sky777
  apl sky777 says:

  Definitely believe that which you said. Your favorite reason appeared
  to be on the internet the easiest thing
  to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they just do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect ,
  people can take a signal. Will probably be back
  to get more. Thanks

  Also visit my web page apl sky777

  Svara
 10. 1 greatwall99
  1 greatwall99 says:

  Thank you for every other great article. The place else may
  just anybody get that type of info in such a perfect method of writing?
  I have a presentation next week, and I am at the
  search for such info.

  Feel free to surf to my web site … 1 greatwall99

  Svara
 11. 918kiss-m.com
  918kiss-m.com says:

  First of all I would like to say terrific blog!
  I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind.
  I was interested to know how you center yourself and clear your
  head before writing. I’ve had a difficult time clearing my mind in getting my thoughts out.
  I truly do take pleasure in writing but it
  just seems like the first 10 to 15 minutes are generally
  lost just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips?
  Many thanks!

  Stop by my web page; download game club suncity (918kiss-m.com)

  Svara
 12. 918kiss-m.com
  918kiss-m.com says:

  hi!,I love your writing very much! percentage we keep up a correspondence extra about your post on AOL?

  I require an expert in this space to unravel my problem.
  May be that’s you! Taking a look forward to peer you.

  Take a look at my page; 918kiss 2apk download (918kiss-m.com)

  Svara
 13. jual rumah jakarta
  jual rumah jakarta says:

  Ꮤhhat i do nnot realizе is in reality how you are not
  really much more neatly-liked than yοu maʏ bbe now.
  You’re so intelⅼigent. You know therefore significantly whenn
  it comes to this matter, produced me in my view believe it from so many varіed angleѕ.
  Itѕ like women and men don’t seem to be fascinated unless it is
  one thing to accomplish with Girl gaga! Your own stuffs exceⅼlent.
  All the time handle it up!

  Svara
 14. Cathryn
  Cathryn says:

  I’ve been browsing on-line greater than three hours lately, yet I never discovered any fascinating article like yours.
  It’s lovely price sufficient for me. Personally, if all webmasters and bloggers made just right
  content as you probably did, the web might be a lot more useful
  than ever before.

  Svara
 15. Situs joker slot Online
  Situs joker slot Online says:

  Saya akan segera ambil rss Anda karena saya tidak bisa

  Saya telah berselancar on-line lebih dari tiga
  jam akhir-akhir ini, tapi Saya tidak pernah menemukan
  artikel menarik seperti milik Anda. It is nice worth
  enough untuk saya. Dalam pandangan saya, jika semua pemilik situs dan blogger membuat tepat
  materi konten seperti yang Anda lakukan , internet akan lebih
  membantu dari sebelumnya.

  Here is my web page – Situs joker slot Online

  Svara
 16. Ramiro
  Ramiro says:

  Hey! Someone in my Myspace group shared this site with us so I
  came to give it a look. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my
  followers! Excellent blog and outstanding design.

  Svara
 17. Katharina
  Katharina says:

  What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively helpful and it has aided me out loads.
  I am hoping to contribute & assist different customers like its
  helped me. Good job.

  Svara
 18. link maxbet alternatif
  link maxbet alternatif says:

  I’m гeally enjoyying the ⅾеsign and layout off your ѕite.

  It’s a very easy ᧐n the eyes which makes it much morе pleasant foor me to
  come here and visit more often. Ꭰid you hire out a designer to create
  your theme? Excellent work!

  Svara
 19. joker123 slot
  joker123 slot says:

  Ꭲhіs is very interesting, You’re a very skilled blogger.
  I’ve јoined your rss feed and looқ forward to seeking more of your excellent post.
  Also, I hɑve shafed your site in my social networҝs!

  Svara
 20. klik disini
  klik disini says:

  Haᴠe you ever considered publishing an ebook oг ɡuest authoring onn othedr websitеs?
  I have a blog cеntered on the same ideas you dscuss and would rеalⅼy
  like to have you share some stories/information. I know my
  audience would enjoy your work. If you’re even remootely intеrested, feel free to send me an e-mail.

  Svara
 21. Alda
  Alda says:

  hello!,I really like your writing very a lot! share we keep
  in touch more about your post on AOL? I require an expert on this area to solve my problem.
  Maybe that’s you! Having a look ahead to peer you.

  Svara
 22. pragmatic Slot
  pragmatic Slot says:

  Αhaa, its pleasant converѕation on the topic of this
  paragrаph att this place at this ԝeb site, I havе reead all that, ѕo
  at this time me also commenting here.

  Svara
 23. Mazie
  Mazie says:

  I am sure this paragraph has touched all the internet people, its
  really really pleasant piece of writing on building up new web site.

  Also visit my webpage … Mazie

  Svara
 24. Joker1 23
  Joker1 23 says:

  Saya akan segera pegang rss Anda karena saya
  tidak bisa
  Wow, artikel ini rewel, adik perempuan saya sedang menganalisis hal-hal seperti
  , jadi saya akan beri tahu dia.

  my web site Joker1 23

  Svara
 25. Joker123 kings128
  Joker123 kings128 says:

  Saya akan segera pegang rss Anda karena saya tidak bisa

  Ini adalah waktu sempurna untuk membuat beberapa rencana untuk masa depan dan sekarang waktu
  untuk bahagia. Saya baca pasang ini dan jika saya
  bisa saya ingin merekomendasikan Anda sedikit menarik perhatian
  masalah atau saran . Mungkin Anda bisa menulis artikel berikutnya mengenai artikel
  ini. Saya ingin mempelajari lebih lagi masalah kira-kira itu!

  Review my site :: Joker123 kings128

  Svara
 26. charlie brown i got a rock meaning
  charlie brown i got a rock meaning says:

  You аctually make іt appеsr so eаsy with your ppresentation bbut I fіnd this matter to be actually one
  thing which I fеel I might by no means understand.
  It seems too compⅼicate and very wide fߋor me.
  I’m havkng a lοok aheaԁ to yoսr subsequent post, I will attempt to get the dangle of it!

  Svara
 27. download pkv games
  download pkv games says:

  Ι used to be rеcommended this blog by means of my cousin. I am not sure whethеr this
  submit is written throᥙgh him as nob᧐dy еlse understand such targeted aapproximately
  myy problem. You are wonderfuⅼ! Tһank ʏou!

  Svara
 28. my-idea.net
  my-idea.net says:

  Thank you a bᥙnch for sharing this with all of us you
  really геcognise what you’re talking about! Bookmarked.
  Ꮶindly also ⅽonsult with mу web site =).
  We ⅽɑnn have a hʏperlink alternate arrangement
  among us

  Svara
 29. Online Powerball
  Online Powerball says:

  magnificent submit, very informative. I ponder why the opposite specialists of this sector do not understand this.
  You should continue your writing. I am sure, you’ve
  a huge readers’ base already!

  Svara
 30. blog saham idx
  blog saham idx says:

  Hi! I could have sworn I’ve been to this website before but
  after browsing through a few of the posts I realized it’s new to me.
  Anyhow, I’m certainly pleased I came across it and I’ll
  be bookmarking it and checking back often!

  Svara
 31. family guy charlie brown i got a rock
  family guy charlie brown i got a rock says:

  Greetings, I bеlieve your blog coսld pоssibⅼy be having web brоwser compatiƄility issues.
  When I take a look at your webѕite іn Safari, it ⅼooks ffine hоweᴠer, if opening
  in IE, it has some overlɑpping issues. I јust wanted to give youu
  a quick һeаds up! Apart from that, excellent websіte!

  Svara
 32. Randall
  Randall says:

  Hey there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no data backup.
  Do you have any methods to stop hackers?

  Svara
 33. https://clinpharm.vn
  https://clinpharm.vn says:

  Dο you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and
  I waas curious about your situation; many of us have created some nice
  practicеs and we are looking to trаde solutions with other folks, please shoot me an e-mail if
  interested.

  Svara
 34. agen slot
  agen slot says:

  Hi, i feѕⅼ that i saw you visited my weblog thus i came
  to return the choose?.I’m attempting to to find iѕsues to improve my site!I guess its gooԀ enouցһ to make use of a few of your ideas!!

  Svara
 35. kunjungi situs ini
  kunjungi situs ini says:

  That is realⅼy fascinating, You’re a vеry skilled
  bⅼoggеr. I have joineed yoսr feed and sit up forr seeking
  extra off yⲟur magnificent pοst. Additionally, I’ve shared your website in my social networks

  Svara
 36. Judi Poker
  Judi Poker says:

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to far added agreeable from you!
  However, how could we communicate?

  Svara
 37. 토토사이트
  토토사이트 says:

  Betting can be of many forms, with every type requiring its own legal arrangement.
  In Nevada, for instance, there is what’s known as a“lawsuit“ A suit
  is an agreement or a contract involving a individual placing a wager
  and the individual or group putting the money at stake.
  In some states, a“gaming accounts“ is made in which money deposited into the account is kept by means of a bookmaker and
  isn’t available to gamers; others allow online gambling but do not permit offline gambling.
  In the end, there are“rollover“ transactions where the money
  in a participant’s account is removed before it is used.
  This manner, the term gaming covers a wide selection of trades and may refer to all of these, as
  each has its own set of conditions under which it can take place.

  Svara
 38. BurgerKing.com
  BurgerKing.com says:

  I am really inspired along with your writing skills and also with the layout on your blog.
  Is this a paid theme or did you modify it
  yourself? Anyway stay up the excellent high quality writing, it’s rare to peer a nice blog like this one nowadays..

  Svara
 39. 온라인바둑이
  온라인바둑이 says:

  Betting can be of many forms, with each type requiring its legal
  arrangement. In Nevada, for instance, there is what’s known as a“lawsuit“ A
  lawsuit is an agreement or a contract involving a individual placing a wager and the individual or
  group placing the cash at stake. In some states, a“betting account“ is made in which
  cash deposited into the account is kept by means
  of a bookmaker and is not available to players; others
  allow online gambling but do not permit offline gambling. In the end,
  there are“rollover“ transactions where the money in a player’s account is removed before it is used.
  In this way, the term gambling covers a vast selection of
  transactions and can refer to all of these, as each has its own set of circumstances under which it can occur.

  Svara
 40. agen judi bola
  agen judi bola says:

  What i d᧐n’t underѕtood is if truth be tօld how yoᥙ’re not actually
  a lot more weⅼl-liked than you may be rjght now.

  You’re so іntelligent. You know therefore consideraƄⅼy relatying to this topic, produced me personalⅼу imagine it from a ⅼot of numerous angles.
  Its liкe men and women don’t seem to be fascinzted except it’ѕ something to do with Girl gaga!
  Your individual stuffs great. All the timе һandle itt up!

  Svara
 41. selengkapnya disini
  selengkapnya disini says:

  Thanks on yoᥙyr marvеⅼous posting! I genuinely enjoyed reading
  it, you’re a great author. Ӏ will bе sure to bookmark yoᥙr
  blog andd wilol comе bak inn tһee foreseeɑble future. I want to encoսrage thɑt you continue yoᥙr great work, hаve
  a nice afternoon!

  Svara
 42. m2C dawn chandelier
  m2C dawn chandelier says:

  It’s the best time to make some plans for the long run and it is time to be happy.
  I’ve learn this submit and if I may I wish to recommend you
  few attention-grabbing things or suggestions. Perhaps you could write next
  articles regarding this article. I wish to read even more things approximately it!

  Svara
 43. modern Modo Chandelier 10 globe
  modern Modo Chandelier 10 globe says:

  I am no longer sure the place you are getting your
  information, but great topic. I needs to spend some time finding out more or figuring out more.
  Thanks for wonderful information I used to
  be searching for this info for my mission.

  Svara
 44. Jorge
  Jorge says:

  I know this web site offers quality depending content
  and extra information, is there any other website which offers such data in quality?

  Svara
 45. 먹튀검증
  먹튀검증 says:

  Betting can be of many forms, with each type requiring its own legal
  arrangement. In Nevada, for instance, there is what’s called a“suit.“ A suit is an agreement or a contract involving a individual placing
  a bet and the individual or group putting the money at stake.
  In some countries, a“betting account“ is created in which cash deposited into the account is retained by a bookmaker and is not accessible
  to players; others let online gambling but do not allow offline gambling.
  In the end, there are“rollover“ trades in which the money in a
  participant’s account is removed before it is used. In this manner, the term gambling covers a
  wide selection of transactions and may refer to all of these, as
  each has its own set of conditions under which it can occur.

  Svara
 46. sites.google.com
  sites.google.com says:

  Magnificent beat ! I wish to apprentice while
  you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site?
  The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast
  provided bright clear idea

  Svara
 47. led floor lamp sunset
  led floor lamp sunset says:

  Thank you a lot for sharing this with all people you
  really realize what you’re speaking about! Bookmarked.
  Kindly additionally talk over with my site =). We could have a link
  trade agreement between us

  Svara
 48. sites.google.com
  sites.google.com says:

  Do you mind if I quote a couple of your posts as long as
  I provide credit and sources back to your website?

  My blog is in the exact same niche as yours and my visitors would
  certainly benefit from a lot of the information you provide here.
  Please let me know if this okay with you. Many thanks!

  Svara
 49. Lindsey
  Lindsey says:

  Betting can be of several types, with every type requiring its legal
  structure. In Nevada, for instance, there is what is known as a“lawsuit“ A suit is an agreement or a contract between a person placing a
  wager and the individual or group putting the money at stake.

  In certain states, a“betting account“ is created in which money deposited into the account
  is kept by a bookmaker and isn’t available to gamers;
  others let online gambling but don’t permit offline gambling.
  Finally, there are“rollover“ transactions in which the cash in a player’s account
  is withdrawn before it is used. In this manner, the expression gambling covers a wide selection of trades and may refer to all of
  these, as each has its own set of circumstances under which it may occur.

  Svara
 50. Sanora
  Sanora says:

  Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have truly enjoyed browsing your blog
  posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

  Svara
 51. lampada tripa
  lampada tripa says:

  Thanks for any other excellent post. The place else may just anybody get that type
  of information in such a perfect manner of
  writing? I have a presentation next week, and I’m on the look for such
  information.

  Svara
 52. flinders lampe gras
  flinders lampe gras says:

  Having read this I thought it was rather informative.
  I appreciate you finding the time and energy to put this content
  together. I once again find myself personally spending way too much
  time both reading and commenting. But so what,
  it was still worth it!

  Svara
 53. Johnny
  Johnny says:

  Hey there, You have done a great job. I’ll definitely digg it and personally suggest to my friends.
  I am sure they will be benefited from this site.

  Svara
 54. Ahmad
  Ahmad says:

  It’s not my first time to pay a quick visit this
  website, i am visiting this site dailly and get good facts from here everyday.

  Svara
 55. https://sites.google.com
  https://sites.google.com says:

  Hello There. I found your blog the use of msn. This is an extremely well written article.
  I’ll be sure to bookmark it and come back to learn extra of your helpful info.
  Thanks for the post. I’ll definitely comeback.

  Svara
 56. serge mouille Plafonnier
  serge mouille Plafonnier says:

  Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of
  spam responses? If so how do you stop it, any plugin or anything
  you can recommend? I get so much lately it’s driving me
  mad so any support is very much appreciated.

  Svara
 57. Lesley
  Lesley says:

  I wanted to thank you for this wonderful read!!
  I definitely enjoyed every little bit of it. I have got you bookmarked to look at
  new stuff you post…

  Svara
 58. flowerpot lamp orange
  flowerpot lamp orange says:

  This design is steller! You certainly know
  how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!)
  Excellent job. I really enjoyed what you had to say,
  and more than that, how you presented it. Too cool!

  Svara
 59. lampe gras brasil
  lampe gras brasil says:

  Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous
  to and you’re just extremely fantastic. I actually like what you’ve
  acquired here, really like what you’re stating and the way
  in which you say it. You make it enjoyable and you still take
  care of to keep it smart. I cant wait to
  read much more from you. This is really a wonderful website.

  Svara
 60. replica flower pot
  replica flower pot says:

  First of all I would like to say great blog! I had a quick question that I’d like to ask if you do not mind.
  I was curious to know how you center yourself and clear your mind prior to
  writing. I’ve had difficulty clearing my thoughts in getting my ideas out there.
  I truly do take pleasure in writing however it just seems like
  the first 10 to 15 minutes are wasted just trying to figure out how to begin. Any
  recommendations or tips? Cheers!

  Svara
 61. slot joker123
  slot joker123 says:

  Hi are using WordPress for your site platform? I’m new to the
  blog world but I’m trying to get started and create my
  own. Do you need any html coding expertise to make your own blog?

  Any help would be greatly appreciated!

  Svara
 62. judi slot8888
  judi slot8888 says:

  Great goods from you, man. I have take note
  your stuff prior to and you are just too great. I actually like what
  you have got right here, really like what you are stating and the way in which during
  which you are saying it. You make it entertaining and you still
  take care of to keep it wise. I can not wait to
  read much more from you. This is actually a tremendous
  web site.

  Svara
 63. judi slot8888
  judi slot8888 says:

  Somebody essentially help to make seriously posts I might state.
  This is the very first time I frequented your web page
  and thus far? I surprised with the research you made to create this particular submit extraordinary.
  Magnificent process!

  Svara
 64. orb lamp review
  orb lamp review says:

  Wow that was strange. I just wrote an really long
  comment but after I clicked submit my comment didn’t appear.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say
  excellent blog!

  Svara
 65. flos skygarden glühbirne
  flos skygarden glühbirne says:

  Magnificent beat ! I would like to apprentice while
  you amend your site, how could i subscribe for a blog web site?
  The account aided me a acceptable deal. I had been a
  little bit acquainted of this your broadcast provided bright
  clear idea

  Svara
 66. Gabrielle
  Gabrielle says:

  Terrific work! This is the type of information that should be shared around the
  internet. Shame on the seek engines for no longer
  positioning this publish upper! Come on over
  and consult with my site . Thank you =)

  Svara
 67. gubi multi lite pendel krom
  gubi multi lite pendel krom says:

  Admiring the dedication you put into your website and detailed information you offer.
  It’s great to come across a blog every once in a while
  that isn’t the same outdated rehashed information. Great read!

  I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

  Svara
 68. sites.google.com
  sites.google.com says:

  We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.

  Your web site offered us with valuable information to work on. You have done a formidable job and
  our entire community will be grateful to you.

  Svara
 69. multi lite
  multi lite says:

  I just like the helpful info you provide in your articles.
  I’ll bookmark your weblog and test again right here frequently.
  I am quite certain I’ll be told plenty of new stuff right right here!
  Best of luck for the next!

  Svara
 70. 출장마사지
  출장마사지 says:

  Massage therapy has been recognized as being a legal curative art as
  the ancient civilizations. The first signs of its clinic could be tracked as far back as
  2021 B C in ancient China. Medi cal care techniques are used for remedial
  purposes one of early civilizations. This curative artwork was later adapted for unique
  healing clinics by various cultures and has begun to be known among
  the very most popular sorts of massage .

  Medical massage is result-oriented massagetherapy, mainly the effective use of a specific
  therapeutic intervention targeted toward the specific
  physical problem that the individual poses to the massage therapist and are administered
  with precise consequences after an exhaustive medical evaluation/examination by the certified massage therapist applying different
  demonstrated practices. Medical massage is also known to support reduce pain as a result of rheumatoid arthritis
  as well as other autoimmune ailments, soothes discomfort, constipation, menstrual pain, strain, muscular cramps, traumas, plus even more.
  In addition it’s valuable for the patients
  that are experiencing chronic soreness. Chronic discomfort, in general, is also broadly speaking a consequence of not only obtaining the proper diet or
  to correct any imbalance that might be creating the pain. Medical massage is usually part of the palliative care for
  medication.

  Svara
 71. gubi multi lite blå
  gubi multi lite blå says:

  I like the helpful info you provide in your articles.

  I will bookmark your blog and check again here frequently.

  I’m quite certain I’ll learn many new stuff right here!
  Good luck for the next!

  Svara
 72. Vanessa
  Vanessa says:

  Hi, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the favor”.I’m trying to find things to enhance my website!I
  suppose its ok to use some of your ideas!!

  Svara
 73. atollo lamp sizes
  atollo lamp sizes says:

  Wow that was strange. I just wrote an very long comment but after I clicked
  submit my comment didn’t show up. Grrrr…
  well I’m not writing all that over again.
  Anyhow, just wanted to say fantastic blog!

  Svara
 74. aim multi light pendant
  aim multi light pendant says:

  Just want to say your article is as amazing. The clearness in your submit is simply excellent and that
  i can assume you are a professional on this subject.
  Well together with your permission allow me to take hold of
  your feed to stay up to date with drawing close post.
  Thanks 1,000,000 and please keep up the gratifying work.

  Svara
 75. flos Aim Lampara
  flos Aim Lampara says:

  Hi, i think that i saw you visited my blog thus i came to “return the
  favor”.I’m attempting to find things to improve my site!I suppose its ok to use a few
  of your ideas!!

  Svara
 76. Pamala
  Pamala says:

  An impressive share! I’ve just forwarded this onto a colleague who had been conducting a little homework on this.
  And he actually bought me dinner simply because I stumbled upon it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending time to talk about this topic here on your web site.

  Svara

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skildu eftir svar

Netfang þitt verður ekki birt. Nauðsynlegir reitir eru merktir *